לימודים לתואר ראשון (בוגר – .B.Sc)

הלימודים לבוגר מוצעים בהיקף של חוג רגיל. תוכלו ללמוד בתכנית רק במסלול דו-חוגי, בשילוב עם חוג אחר (ראו שנתון האוניברסיטה). אנו ממליצים על שילוב של מדעי הסביבה עם מדעי כדור הארץ או עם מדעי החיים, אך ניתן גם לשלב עם החוגים כימיה, פיסיקה ומדעי המחשב. כמו כן, ניתן לשלב גם עם אחד מהחוגים הבאים מפקולטות אחרות באוניברסיטה: תקשורת ועיתונאות, גאוגרפיה, חינוך, יחסים בין-לאומיים, מדע המדינה, כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה של עם ישראל, ארכאולוגיה או משפטים. השילוב עם פקולטות אחרות קשה יותר, ומומלץ רק לסטודנטים מצטיינים.

במהלך התואר תרכשו ידע יסודי במדעי הטבע (פיסיקה, כימיה, מתמטיקה), תלמדו קורסי מבוא במדעי הסביבה, ותקבלו בסיס רחב וחזק במדעי החיים ובמדעי כדור הארץ. בשנים מתקדמות לתואר יקשרו קורסים ייחודיים לחוג למדעי הסביבה בין התחומים המדעיים שנלמדו לאתגרי הסביבה.

להרשמה

מחקר במפרץ אילת - החוג למדעי הסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים

קורסים לדוגמה:

סיור לימודי לאגן הכנרת – הכרת ההיבטים הגאולוגיים, הביולוגיים וההידרולוגיים באגן ההיקוות ובאגם הכנרת, שמירה על המערכת האקולוגית באגם ועל יכולתו להמשיך להיות מקור עיקרי למי שתייה.

מחזורים ביוגאוכימיים ומערכת האקלים – כיצד משפיעים שטפים של פחמן, זרחן, חמצן, חנקן, ושל יסודות אחרים החשובים לחיים, על שינוי האקלים ועל ההתחממות הגלובלית?

החיידקים בסביבתם הטבעית – כיצד פועלים חיידקים בסביבה, ואיך הם משפיעים על מערכות אקולוגיות ואף על העולם כולו?

כיוונים במדעי הסביבה – סדרה של מרצים אורחים, מהתעשייה, ממשרדי ממשלה ומגופים ירוקים, תציג לסטודנטים כיווני התפתחות במדעי הסביבה.

קורסי בחירה לדוגמה:

פלאוקיאנוגרפיה ושינויים גלובליים

משאבי המים בישראל  

מדעי הקרקע

אוקיאנוגרפיה ביוגאוכימית וביולוגית

סיור לימודי לים המלח

מבוא ל-GIS (מערכות מידע גאוגרפי)