אנשי סגל

אהרון אורן

פרופ' אהרון אורן

מכון סילברמן למדעי החיים

אפיון אוכלוסיות archea בים המלח ובסביבות על-מלוחות אחרות. יחסי גומלין בין מיקרואורגניזמים הלופיליים בסביבות על -מלוחות. ביואנרגטיקה של חיידקים הלופיליים.

alon angert

פרופ' אלון אנגרט

ראש החוג למדעי הסביבה
המכון למדעי כדור הארץ
חדר 313 צפון

 תחומי מחקר: יחסי גומלין בין צמחייה וקרקעות לשינויי אקלים, ביוגאוכימיה, איזוטופים יציבים, שטפי פחמן וחמצן, זרחן בקרקעות ובאבק.