פרופ' אפרת מורין

אפרת מורין
המחלקה לגאוגרפיה

 הידרומטאורולוגיה, תהליכים ומודלים הידרולוגיים, ניתוח שיטפונות, הערכת גשם ממכ"ם מטאורולוגי ומערכות חישה מרחוק אחרות, דגמי זמן-מרחב של גשם והשפעת שינויי אקלים על משתנים הידרומטאורולוגיים. גישות ורעיונות חדשים מפותחים ומיושמים במחקר של אינטראקציות בין מערכות משקעים למערכות הידרולוגיות. עניין מחקרי מיוחד בהבנת תהליכים וחיזוי של אירועים קיצוניים (לדוגמה, שיטפונות ובצורות). שיטות המחקר מתבססות לרוב על מודלים מתמטיים וחישוביים ועל ניתוחי זמן-מרחב של נתונים.