מכרזים - המשרד להגנת הסביבה‎

פברואר 21, 2019

 מכרזי כוח אדם פומביים, לתפקידים:

  • ראש ענף (חומרים מסוכנים- מחוז) - מחוז דרום, מיועד לבני מיעוטים.
  • ראש ענף (טיפול בפסולת- מחוז) -  מחוז צפון.
  • ראש ענף (איכות אוויר ושינוי אקלים) – מטה.
  •  רכז/ת לשכה (מחוז) – מחוז צפון.

פרטים נוספים בקובץ המצורף