התמחות במדעי הסביבה לתלמידי תואר שני מחוגים אחרים

לתלמידי תואר שני בחוגים נבחרים במדעי הטבע, ניתנת אפשרות להתמחות במדעי הסביבה. 
מטרת התכנית לאפשר לסטודנטים להרחיב את אופקיהם, מעבר לחוג בו הם לומדים,  ולקבל ידע בתחומי הסביבה השונים.
לסטודנטים בתכנית אפשרות לקבל מלגות הצטינות מביה"ס ללימודי הסביבה באוניברסיטה העברית.
ההתמחות מהווה 12 נ"ז מלימודי המוסמך (כחלק מ32 הנ"ז הרגילים לתואר).

תלמידים מהחוגים הבאים זכאים להרשם להתמחות:

  • מדעי הצמח
  • אוקיאנוגרפיה
  • גאולוגיה
  • מדעי האטמוספירה
  • אקולוגיה

קורסים להתמחות במדעי הסביבה, נדרשים לפחות 12 נ"ז (חובה ובחירה)

 

פרוט ראשוני (הרשימה המלאה תופיע בשנתון):

לתלמידי אקולוגיה/ מדעי הצמח:

חובה

סמינר סביבה (לפחות 7 סמינרים בשנה) 0 נ"ז

49600 סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה 2 נ"ז

40422 גישות למדיניות סביבתית במרחב 2 נ"ז

בחירת חובה

אחד מהקורסים הבאים:

89106 מבוא למדעי כדה"א  5 נ"ז

68127 כדור הארץ הדינמי 4 נ"ז

68104 מבוא למדעי הים 3 נ"ז

68105 מבוא לתורת האקלים 4 נ"ז

אחד מהקורסים הבאים:

89703 מחזורים ביוגאוכימיים ומערכת האקלים 3 נ"ז

84839 אוקיאנוגרפיה ביוגאוכימית וביולוגית 3 נ"ז

84818 ביוגאוכימיה של נוטריאנטים בים הפתוח 4 נ"ז

לתלמידי אוקינוגרפיה/גאולוגיה/אטמוספירה:

חובה

סמינר סביבה (לפחות 7 סמינרים בשנה)  (0 נ"ז)

49600 סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה 2 נ"ז

40422 גישות למדיניות סביבתית במרחב 2 נ"ז

 72160 מבוא למדעי החיים לתלמידי מדעים 2 נ"ז

בחירת חובה

אחד מהקורסים הבאים:

89703 מחזורים ביוגאוכימיים ומערכת האקלים 3 נ"ז

84839 אוקיאנוגרפיה ביוגאוכימית וביולוגית 3 נ"ז

84818 ביוגאוכימיה של נוטריאנטים בים הפתוח 4 נ"ז

 

 

לכל התלמידים, קורסי בחירה להשלמה ל12 נ"ז:

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה

49601 דיני סביבה

89301 סיור לימודי לאגן הכנרת

89777 מיקרוביולוגיה סביבתית

89305 החיידקים בסביבתם הטבעית

89847  תהליכים כימיים וגאוכימיים

70506 גאוכימיה אורגנית סביבתית

89509 שפכים, קולחים והשלכות סביבתיות

89540 טיפול בפסולת מוצקה

70506 גאוכימיה אורגנית סביבתית