שאלות נפוצות

האם אלמד על קיימות ותכנון ערים?

החוג למדעי הסביבה שייך לפקולטה למדעי הטבע, ועוסק בהבנה מדעית של פעילות המערכות הטבעיות בסביבה, ובהשפעת האדם עליהן.

קיימים מספר קורסי בחירה שמרחיבים בנושא הממשק בין החברה האנושית והסביבה, אך נושאים אלה נלמדים בעיקר במסגרת הלימודים בחוג לגאוגרפיה.

מה עושים אחרי התואר?

רבים מבוגרי החוג עובדים ברשות שמורות הטבע והגנים, ברשות המים, במשרדי ממשלה כמו המשרד להגנת הסביבה, ובארגונים ירוקים כמו אדם טבע ודין. הם גם מובילים מחקרים במכון וולקני, במכון לחקר ימים ואגמים, באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובמכון הבין-אוניברסיטאי באילת, ולומדים לתארים מתקדמים באוניברסיטאות מובילות בארה"ב ובאירופה. בוגרים אחרים עובדים בשוק הפרטי בחברות לייעוץ סביבתי, ובחברות השקעה שעוסקות באנרגיה, בטכנולוגיות נקיות ובטיפול במים. במסגרת החוג מתקיימים גם לימודים לתואר שני ושלישי.