תואר שלישי

במהלך לימודיכם לתואר השלישי תבצעו עבודת מחקר מתקדמת בהנחיית אחד מהחוקרים בחוג. ההרשמה ללימודים מתבצעת בעזרת מזכירת החוג ודרך הרשות לתלמידי מחקר.

כתלמידי מחקר תקבלו מלגת שכר לימוד ומלגת מחיה מתקציב המחקר של המנחה. לתלמידים מצטיינים יש אפשרות לזכות במשרות תרגול ובמלגות מטעם החוג למדעי הסביבה. 

שקיעה בים - החוג למדעי הסביבה , האוניברסיטה העברית בירושלים

<embed>