פעילות סטודנטים בנושאי סביבה

הסטודנטים בחוג פעילים בדרכים שונות למען הסביבה:

מגמה ירוקה  - תא מגמה ירוקה בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית. מגמה ירוקה היא עמותת המתנדבים הסביבתית הגדולה בארץ, המקדמת שינוי סביבתי באמצעות אקטיביזם ופיתוח מנהיגות סביבתית.

סטודנטים ממגמה ירוקה בהפגנה

ועד החוג - הועד מארגן מפגשים חברתיים של הסטודנטים בחוג ליצירת גיבוש, מעדכן את הסטודנטים על פרוייקטים סביבתיים שונים שמתרחשים בעיר, ויוצר דיון בנושאים שונים הקשורים לסביבה. בנוסף, הועד מטפל בעניינים פורמליים ואפשר לפנות אל חברי הועד עם שאלות ובעיות בהן אתם נתקלים בהתנהלות מול האוניברסיטה.

הגינה הקהילתית של הקמפוס - גינה קהילתית היא התארגנות קהילתית למען קידום איכות החיים והסביבה סביב אתר גיאוגרפי מוגדר. הגינה מוקמת ומתוחזקת בשיתוף הקהילה ולמענה, משלבת בין אוכלוסיות שונות ופתוחה לכולם. הגינה מאפשרת יצירה או חיזוק של קהילה ומאפשרת גישה מידית לטבע, חיזוק הקשר לאדמה וחיים מקיימים בעיר.



<embed>