לימודים לתואר שני (מוסמך – .M.Sc)

הלימודים לתואר שני מכוונים להתמחות ספציפית במדעי הסביבה. במהלך לימודיכם תבצעו עבודת מחקר (תזה) בהנחיית אחד מהחוקרים בחוג ותלמדו 32 נקודות זכות (לפי הפירוט בשנתון). הלימודים מאוגדים במסגרת בית הספר המתקדם לסביבה. ניתן להתאים תכנית לימודים אישית לפי הצורך.

בגלל חשיבותה של עבודת המחקר מומלץ ליצור קודם כול קשר עם מנחה שיהיה מעוניין לקלוט את הסטודנט בקבוצת המחקר שלו. להרשמה פנו למזכירת החוג.

הסטודנטים מקבלים מלגת שכר לימוד ומחיה מתקציב המחקר של המנחה. לתלמידים מצטיינים יש אפשרות לזכות במשרות תרגול ובמלגות מטעם החוג למדעי הסביבה.

מחקר בשוניות אלמוגים - החוג למדעי הסביבה , האוניברסיטה העברית בירושלים

<embed>