לימודים בחוג למדעי הסביבה

השינויים החלים בסביבתנו נמצאים בחזית המחקר המדעי ובמוקד העניין הציבורי בארץ ובעולם. ההכרה וההבנה של התהליכים המעצבים את האטמוספרה, את האוקיינוסים ואת היבשות על סביבותיהם השונות, ואת יחסי הגומלין בין תהליכים אלה לבין האורגניזמים המתקיימים בהם, כולל האדם, הם מהמרתקים שבלימודי מדעי הטבע. בפקולטה למדעי הטבע מצויים מוקדי מחקר והוראה ייחודיים להכשרת כוח האדם הנחוץ להתמודדות עם ההיבטים היישומיים של אתגרים אלה. מטרת התכנית להקנות לתלמידיה כלים להבנת הסביבה הטבעית ולהתמודדות עם הבעיות המחריפות של איכות הסביבה. החוג מכשיר חוקרים ואנשי מעש שיוכלו להתמודד עם האתגרים של הבנת התהליכים המתרחשים בסביבתנו ושל דרכי ההתמודדות עימם.

ראש החוג (ויועץ לסטודנטים): פרופסור אלון עמרני

                                                                                         

 

תואר ראשון          תואר שני       תואר שלישי      התמחות

 

בואו לראות בסרטון מה לומדים בקורס מחנה לימוד ים המלח, של פרופ' גבירצמן.

<embed>