אנשי סגל

gil

ד"ר גיל גרינבאום

מכון סילברמן למדעי החיים
סילברמן 3-608
058-7028211
מידול וניתוח מידע גנומי של אוכלוסיות עם אפליקציות לשמירת טבע, תיאוריה מתמטית של גנטיקה של אוכלוסיות, מידול דינמקות אקו-אבולוציוניות, מידול gene drives.
goldsmtih

ד"ר יונתן (יוני) גולדסמית

המכון למדעי כדור הארץ
פלאואקלים יבשתי וימי, גיאוכימיה איזוטופית אורגנית ואנאורגנית, גיאומורפולוגיה אגמית, המחזור ההידרולוגי, קשר בין אקלים ואדם
omri

ד"ר עמרי פינקל

מכון סילברמן למדעי החיים
סילברמן 3-607
0548961292
הבנה מערכתית של התהליכים המעצבים את ההרכב של חברות חיידקים טבעיות, בפרט המיקרוביום הצמחי.
קדמון

פרופ' רונן קדמון

המכון למדעי החיים
חדר 212, המחלקה לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה, המכון למדעי החיים, סילברמן.
02-6584305

תחומי מחקר: אקולוגיה, מגוון מינים, שמירת טבע.