אנשי סגל

אהרון אורן

פרופ' אהרון אורן

מכון סילברמן למדעי החיים

אפיון אוכלוסיות archea בים המלח ובסביבות על-מלוחות אחרות. יחסי גומלין בין מיקרואורגניזמים הלופיליים בסביבות על -מלוחות. ביואנרגטיקה של חיידקים הלופיליים.

קדמון

פרופ' רונן קדמון

המכון למדעי החיים
חדר 212, המחלקה לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה, המכון למדעי החיים, סילברמן.
02-6584305

תחומי מחקר: אקולוגיה, מגוון מינים, שמירת טבע.