אנשי סגל

אהרון אורן

פרופ' אהרון אורן

מכון סילברמן למדעי החיים

אפיון אוכלוסיות archea בים המלח ובסביבות על-מלוחות אחרות. יחסי גומלין בין מיקרואורגניזמים הלופיליים בסביבות על -מלוחות. ביואנרגטיקה של חיידקים הלופיליים.

דרור הבלנה

פרופסור
המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
מכון סילברמן למדעי החיים
המחקר שלנו מתמקד ביחסי טורף- נטרף וכיצד הם משפיעים על תהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים מרמת הפרט ועד רמת החברה, תוך שימוש בשיטות ובתוצרים בפרוייקטים של שמירת טבע
קדמון

פרופ' רונן קדמון

המכון למדעי החיים
חדר 212, המחלקה לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה, המכון למדעי החיים, סילברמן.
02-6584305

תחומי מחקר: אקולוגיה, מגוון מינים, שמירת טבע.