אנשי סגל

gil

ד"ר גיל גרינבאום

מכון סילברמן למדעי החיים
058-7028211
סילברמן 3-608
מידול וניתוח מידע גנומי של אוכלוסיות עם אפליקציות לשמירת טבע, תיאוריה מתמטית של גנטיקה של אוכלוסיות, מידול דינמקות אקו-אבולוציוניות, מידול gene drives.
אהרון אורן

פרופ' אהרון אורן

פרופסור אמריטוס
מכון סילברמן למדעי החיים

אפיון אוכלוסיות archea בים המלח ובסביבות על-מלוחות אחרות. יחסי גומלין בין מיקרואורגניזמים הלופיליים בסביבות על -מלוחות. ביואנרגטיקה של חיידקים הלופיליים.

אלון אנגרט

פרופ' אלון אנגרט

המכון למדעי כדור הארץ
angert@gmail.com
חדר 217 דרום

 תחומי מחקר: יחסי גומלין בין צמחייה וקרקעות לשינויי אקלים, ביוגאוכימיה, איזוטופים יציבים, שטפי פחמן וחמצן, זרחן בקרקעות ובאבק.

גיא בלוך

פרופ' גיא בלוך

מכון סילברמן למדעי החיים
guy.bloch@mail.huji.ac.il

המחקר בקבוצת המחקר שלנו מתמקד באבולוציה ובמנגנונים של התנהגות חברתית וחברתיות אך עוסק גם בהבנה של התנהגויות נוספות בדבורים.

שמשון בלקין

פרופ' שמשון בלקין

פרופסור אמריטוס
מכון סילברמן למדעי החיים
shimshon.belkin@mail.huji.ac.il

חיידקים בסביבתם הטבעית: אקולוגיה מיקרוביאלית מולקולרית, הנדסה גנטית של חיישנים מיקרוביאלים לניטור סביבתי.

goldsmtih

ד"ר יונתן (יוני) גולדסמית

המכון למדעי כדור הארץ
yonig@mail.huji.ac.il
פלאואקלים יבשתי וימי, גיאוכימיה איזוטופית אורגנית ואנאורגנית, גיאומורפולוגיה אגמית, המחזור ההידרולוגי, קשר בין אקלים ואדם
בעז לזר

פרופ' בעז לזר

פרופסור אמריטוס
המכון למדעי כדור הארץ
boaz.lazar@huji.ac.il

מחזורי הפחמן והחמצן בימים ואגמים: מעקב בעזרת איזוטופים יציבים. גזים אינרטיים בימים ואגמים כסמנים לתחלופה אטמוספירה-מים.