פרופ' יהודה אנזל

יהודה אנזל
פרופ'
יהודה
אנזל
המכון למדעי כדור הארץ
yehouda.enzel@mail.huji.ac.il

הידרולוגיה גיאומורפולוגיה ושינויי אקלים.