התמחות במדעי הסביבה לתלמידי תואר שני מחוגים אחרים

התמחות במדעי הסביבה לתלמידי תואר שני מחוגים אחרים

לתלמידי תואר שני בחוגים נבחרים במדעי הטבע, ניתנת אפשרות להתמחות במדעי הסביבה.
מטרת התכנית לאפשר לסטודנטים להרחיב את אופקיהם, מעבר לחוג בו הם לומדים, ולקבל ידע בתחומי הסביבה השונים. שם ההתמחות יופיע בתדפיס הלימודים.

לסטודנטים הלומדים את ההתמחות אפשרות לקבל מלגות הצטיינות מביה"ס ללימודי הסביבה באוניברסיטה העברית.

ההתמחות מהווה 12 נ"ז מלימודי המוסמך (כחלק מ- 32 הנ"ז הרגילים לתואר).

תלמידים מהחוגים הבאים זכאים להירשם להתמחות:

  • מדעי הצמח
  • אקולוגיה אבולוציה והתנהגות
  • אוקיינוגרפיה
  • גאולוגיה
  • מדעי האטמוספירה

 

 

קורסים להתמחות במדעי הסביבה, נדרשים לפחות 12 נ"ז (חובה ובחירה)

 פרוט ראשוני (הרשימה המלאה תופיע בשנתון):

 

לתלמידי אקולוגיה אבולוציה והתנהגות / מדעי הצמח:

חובה

סמינר החוג למדעי הסביבה (השתתפות בלפחות 7 סמינרים בשנה), 0 נ"ז

49600 סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה, 2 נ"ז

40422 גישות למדיניות סביבתית במרחב, 2 נ"ז

בחירת חובה

אחד מהקורסים הבאים:

68104  מבוא למדעי הים, 3 נ"ז

68105  מבוא לתורת האקלים, 4 נ"ז

68127  כדור הארץ הדינמי, 4 נ"ז

וגם אחד מהקורסים הבאים:

84865  מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית, 4 נ"ז

89703  מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים, 3 נ"ז

קורסי בחירה להשלמה ל- 12 נ"ז בהתמחות:

49601  דיני סביבה

71148  מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה

89301  מחנה לימודי בניתוח סביבתי

89520  התמודדות מיקרואורגניזמים עם סביבתם

89777  מיקרוביולוגיה סביבתית

89787  כימיה אורגנית סביבתית 

89788  גאוכימיה אורגנית 

93817 סדנה בפיסיולוגיה ובביולוגיה מולקולרית של הצמח

 

73555 שימוש בשפת R לניתוח סטטיסטי של נתונים באקולוגיה ובמדעי הסביבה

70897  פיתוח מודלים למערכות סביבתיות

70525  מדעי הקרקע

70511 מבוא לG.I.S -

 

לתלמידי אוקיינוגרפיה/גאולוגיה/אטמוספירה:

חובה

סמינר החוג למדעי הסביבה (השתתפות בלפחות 7 סמינרים בשנה), 0 נ"ז

49600 סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה, 2 נ"ז

40422 גישות למדיניות סביבתית במרחב, 2 נ"ז

72160 מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים, 3 נ"ז

בחירת חובה

אחד מהקורסים הבאים:

84865  מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית, 4 נ"ז

89703 מחזורים ביוגאוכימיים ומערכת האקלים, 3 נ"ז

קורסי בחירה להשלמה ל- 12 נ"ז בהתמחות:

49601  דיני סביבה

70165  נופים קארסטיים ובעיות הסביבה

70334  גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים

70350  הידרולוגיה של מי תהום

70352  הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים

70515  משאבי המים בישראל

70525  מדעי הקרקע

70897  פיתוח מודלים למערכות סביבתיות

71148  מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה

84540  פלאוקיינוגרפיה ושינויים גלובליים

89301  מחנה לימודי בניתוח סביבתי

89400  מחנה לימודי לים המלח

89777  מיקרוביולוגיה סביבתית

89787  כימיה אורגנית סביבתית 

89788  גאוכימיה אורגנית 

 

89520  התמודדות מיקרואורגניזמים עם סביבתם

 

 

<embed>