פרופ' אפרת מורין

אפרת מורין
פרופ'
אפרת
מורין
המכון למדעי כדור הארץ
efrat.morin@mail.huji.ac.il

 הידרומטאורלוגיה, שיטפונות, חישה מרחוק של משקעים, מודלים הידרולוגיים, שינויי אקלים והשפעתם על מערכות סביבתיות.