פרופ' אפרת מורין

אפרת מורין
המכון למדעי כדור הארץ
ראש החוג למדעי הסביבה

 הידרומטאורלוגיה, שיטפונות, חישה מרחוק של משקעים, מודלים הידרולוגיים, שינויי אקלים והשפעתם על מערכות סביבתיות.