פרופ' שמשון בלקין

שמשון בלקין
מכון סילברמן למדעי החיים

חיידקים בסביבתם הטבעית: אקולוגיה מיקרוביאלית מולקולרית, הנדסה גנטית של חיישנים מיקרוביאלים לניטור סביבתי.