פרופ' שמשון בלקין

שמשון בלקין
פרופ'
שמשון
בלקין
פרופסור אמריטוס
מכון סילברמן למדעי החיים
shimshon.belkin@mail.huji.ac.il

חיידקים בסביבתם הטבעית: אקולוגיה מיקרוביאלית מולקולרית, הנדסה גנטית של חיישנים מיקרוביאלים לניטור סביבתי.