פרופ' יונתן ארז

יונתן ארז
פרופ'
יונתן
ארז
פרופסור אמריטוס
המכון למדעי כדור הארץ

תהליכי השקעת קלציום קרבונט בים והקשר בין פוטוסינתזה וקלציפיקציה לאור העלייה בריכוזי הפחמן הדן חמצני האטמוספרי. פליאולימנולוגיה של אגם הכנרת באלפי השנים האחרונות: פיתוח כלים חדשים לניתוח השינויים הסביבתיים באגם. עידוד גידול של אלמוגים באמצעות שיטות אלקטרוכימיות וישומן לשיקום שוניות האלמוגים באילת. מחקרים איזוטופיים באגם הכינרת, מעקב אחרי מחזור הפחמן, מחזור החנקן ומחזור הגופרית.