פרופ' יגאל אראל

יגאל אראל
המכון למדעי כדור הארץ

גאוכימיה סביבתית. שימוש באיזוטופים ובריכוזים של מתכות על מנת לעקוב אחר המחזור שלהן בטבע ובסביבת האדם.