פרופ' יגאל אראל

יגאל אראל
פרופ'
יגאל
אראל
המכון למדעי כדור הארץ
Yigal.Erel@mail.huji.ac.il

גאוכימיה סביבתית. שימוש באיזוטופים ובריכוזים של מתכות על מנת לעקוב אחר המחזור שלהן בטבע ובסביבת האדם.