פרופ' דרור הבלנה

dror
פרופ'
דרור
הבלנה
מכון סילברמן למדעי החיים
המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

המחקר שלנו מתמקד ביחסי טורף- נטרף וכיצד הם משפיעים על תהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים מרמת הפרט ועד רמת החברה,תוך שימוש בשיטות ובתוצרים בפרוייקטים של שמירת טבע