פרופ' אהרון אורן

אהרון אורן
פרופ'
אהרון
אורן
פרופסור אמריטוס
מכון סילברמן למדעי החיים

אפיון אוכלוסיות archea בים המלח ובסביבות על-מלוחות אחרות. יחסי גומלין בין מיקרואורגניזמים הלופיליים בסביבות על -מלוחות. ביואנרגטיקה של חיידקים הלופיליים.