פרופ' חיים גבירצמן

חיים גבירצמן
פרופ'
חיים
גבירצמן
המכון למדעי כדור הארץ
Haim.Gvirtzman@mail.huji.ac.il

הידרולוגיה ומשאבי מים.