פרופ' בעז לזר

בעז לזר
המכון למדעי כדור הארץ

מחזורי הפחמן והחמצן בימים ואגמים: מעקב בעזרת איזוטופים יציבים. גזים אינרטיים בימים ואגמים כסמנים לתחלופה אטמוספירה-מים.