פרופ' בעז לזר

בעז לזר
פרופ'
בעז
לזר
פרופסור אמריטוס
המכון למדעי כדור הארץ
boaz.lazar@huji.ac.il

מחזורי הפחמן והחמצן בימים ואגמים: מעקב בעזרת איזוטופים יציבים. גזים אינרטיים בימים ואגמים כסמנים לתחלופה אטמוספירה-מים.