פרופ' חזי גילדור

גילדור
פרופ'
חזי
גילדור
המכון למדעי כדור הארץ
hezi.gildor@huji.ac.il

יחסי גומלין בין הביוספירה ובין האקלים; שינויי אקלים בעבר; אוקינוגרפיה פיזיקלית.