פרופ' גיא בלוך

גיא בלוך
מכון סילברמן למדעי החיים

המחקר בקבוצת המחקר שלנו מתמקד באבולוציה ובמנגנונים של התנהגות חברתית וחברתיות אך עוסק גם בהבנה של התנהגויות נוספות בדבורים. גישת המחקר מאוד אינטגרטיבית ומשלבת הבנה של תהליכים ביולוגיים ברמות ארגון רבות, החל מרמת החברה ועד רמת המולקולה.