האם אלמד על קיימות ותכנון ערים?

החוג למדעי הסביבה שייך לפקולטה למדעי הטבע, ועוסק בהבנה מדעית של פעילות המערכות הטבעיות בסביבה, ובהשפעת האדם עליהן.

קיימים מספר קורסי בחירה שמרחיבים בנושא הממשק בין החברה האנושית והסביבה, אך נושאים אלה נלמדים בעיקר במסגרת הלימודים בחוג לגאוגרפיה.