האם אלמד על טיהור שפכים, טיפול בפסולת וכדומה?

בחוג למדעי הסביבה לומדים בעיקר כיצד פועלות המערכות הטבעיות (אוקיאנוסים, יערות וכו'). קיימים מספר קורסים בנושאים יישומיים, אך זה אינו תואר בהנדסת סביבה.