פרופ' נועם לוין

נועם לוין
המחלקה לגיאוגרפיה

משתמש בחישה מרחוק ובמערכות מידע גאוגרפיות כדי לחקור שינויים סביבתיים (תהליכי התייצבות של דיונות, שרפות יער, שינויי נוף, עיור) בסקלות שונות בארץ ובעולם