סביב-ה-גלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם

ידעון "סביב-ה-גלובוס" של המשרד להגנת הסביבה מביא מדי חודש חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים סביבתיים. מטרתו לחשוף את אנשי המקצוע והציבור הרחב לאירועים, פרסומים, מחקרים, פרויקטים והתפתחויות נוספות בזירה הסביבתית הגלובלית, על מנת להביא לאימוץ פרקטיקות מומלצות בארץ. המידעון כולל סקירה של עשייה ופעילות ברמת ארגונים בין-לאומיים, ממשלות, חברות עסקיות, מכוני מחקר וארגונים לא-ממשלתיים וכל זאת, בשפה תמציתית אך פשוטה ותוך הפנייה למקורות רבים ומגוונים.