דרוש/ה סטודנט/ית לתואר שני/שלישי

מרץ 16, 2017

נושא המחקר: איפיון קודמנים (precursors) להיווצרות תוצרי לוואי של הכלרה במים

על המחקר בקצרה: עם הכלרת מי שתייה, מגיב הכלור החופשי עם החומר האורגני במים, להיווצרות תוצרי לוואי רעילים.

המחקר יתמקד במאפייניי החומר האורגני הדומיננטיים בתהליך. עבודת המחקר תכלול ניסויי מעבדה, בהם יתבצע שימוש נרחב באנליזה איזוטופית של תוצרי הלוואי. כמו כן, תכלול העבודה דיגום מים מוכלרים בשדה.

המחקר יתקיים במכון המים שבקמפוס שדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון

לפרטים:

דר' ענת ברנשטין anatbern@bgu.ac.il 

דר' הגר זינבר siebner@bgu.ac.il