פרופ' דניאל רוזנפלד

דניאל רוזנפלד
המכון למדעי כדור הארץ

עננים, גשם, אירוסולים - כולל זיהום אוויר - והאינטראקציות ביניהם. השפעת האדם על מזג האוויר והאקלים, כולל סופות חמורות ואירועי קיצון. שינויי אקלים והתחממות גלובאלית.