פרופ' ניר קרן

ניר קרן
מכון סילברמן למדעי החיים

הצטברות, הומוסטזיס, והולכה של מתכות בצמחים ובציאנובקטריה. דינמיקה של מערכת פוטוסינתטית: אדפתציה של אורגניזמים פוטוסינטטיים לסביבה המשתנה תמידית